Przejdź do treści

Zwroty , reklamacje

Zwroty

Klient ma prawo zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce regulaminu strony internetowej, został dołączony w wersji papierowej do przesyłki lub tutaj w zakładce zwroty i reklamacje.

Dokonanie zwrotu pieniędzy następuje do 14 dni od chwili otrzymania przesyłki.

Zwracane są koszty wysyłki zamówienia do Klienta, jednak koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

*zwroty nie dotyczą produktów, które były robione na indywidualne zamówienie i zaakceptowane wcześniej przez klienta.

Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, czyli podlega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Oświadczenie można złożyć na formularzu znajdującym się poniżej lub skontaktować się z nami mailowo kontakt@musnietesercemsklep.pl

Decyzja ws. reklamacji nastąpi do 14 dni od otrzymania reklamacji.

*reklamacje nie dotyczą produktów, które były robione na indywidualne zamówienie i zaakceptowane wcześniej przez klienta.

*szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie sklepu internetowego

Dowiedz się więcej: Zwroty , reklamacje

Formularz zwrotu

Imię i Nazwisko

…………………………………………………..

Adres konsumenta

………………………………………………….


e-mail – ………………………….., telefon……………………

Ja/My(*

niniejszym informuje/informujemy(*o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*umowy dostawy następujących rzeczy(*)

………………..,……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

Data

(*Niepotrzebne skreślić.

Formularz oświadczenia reklamacji

Miejscowość, data

………………………………………….

Imię, nazwisko

………………………………………….

Adres konsumenta

…………………………………………..

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem